haegeman immobiliën en verzekeringen

Voertuigen

Auto's

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.):
  Dit is een wettelijk verplichte verzekering voor de terugbetaling van de schade aan derden.
 • Volledige omnium:
  Verzekert u voor alle schade aan uw auto, zelf als u in fout bent.
 • Kleine omnium:
  Verzekert u voor brand, diefstal, glasbraak, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten.
 • Bestuurdersverzekering:
  Verzekert elke bestuurder voor persoonlijke letsels en overlijden, zelfs als u in fout bent.
 • Rechtsbijstand:
  Verzekert u tegen de kosten van een (tegen)expertise, het ereloon van de advocaat en de procedure- en gerechtskosten (steeds vrije keuze van advocaat).
 • Pechbestrijding:
  Verzekert u voor de pechverhelping van uw voertuig bij een defect of ongeval in België, en sleepkosten in het buitenland.
 • Bijstand personen:
  Verzekert u voor de repatriëring van uw gezinsleden bij ongeval of ziekte wereldwijd.

Motoren en bromfietsen

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.):
  Dit is een wettelijk verplichte verzekering voor de betaling van de schade aan derden.
 • Bestuurdersverzekering:
  Verzekert elke bestuurder voor persoonlijke letsels en overlijden, zelfs als u in fout bent.
 • Rechtsbijstand:
  Verzekert u tegen de kosten van een (tegen)expertise, het ereloon van de advocaat en de procedure- en gerechtskosten (steeds vrije keuze van advocaat).
 • Pechbestrijding:
  Verzekert u voor de pechverhelping van uw voertuig bij een defect of ongeval in België, en sleepkosten in het buitenland.
 • Bijstand personen:
  Verzekert u voor de repatriëring van uw gezinsleden bij ongeval of ziekte wereldwijd.

Gezin

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.):
  Verzekert uzelf en uw gezinsleden, inclusief bepaalde huisdieren, tegen lichamelijke en/of stoffelijke schade en de gevolgen ervan, die u in uw privé-leven aan derden veroorzaakt.
 • Rechtsbijstand privé-leven:
  Verzekert u tegen de kosten van een (tegen)expertise, het ereloon van de advocaat en de procedure- en gerechtskosten (steeds vrije keuze van advocaat).

Woning/Inboedel

 • Brandverzekering:
  Verzekert u als eigenaar of huurder tegen brand, storm en hagel, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid, natuurrampen, explosie, implosie, aanrijding door voertuigen en nog diverse bijkomende waarborgen.
 • Diefstalverzekering:
  Verzekert u tegen diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Met jaarlijks 75.000 diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker aan te raden.
 • Rechtsbijstand na brand:
  Verzekert u tegen de kosten van een (tegen)expertise, zijnde het ereloon van de expert na brand, uw advocaat, en de procedure- en gerechtskosten (steeds vrije keuze van advocaat).

Gezondheid

 • Hospitalisatieverzekering:
  Verzekert u tegen de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere uitgaven.
 • Zorgverzekering:
  De zorgverzekering voorziet niet-medische thuiszorg na een hospitalisatie en een maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige zorgbehoefte.
 • Tandverzekering:
  Verzekert u tegen de kosten van tandzorgen waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt. Denk aan orthodontie, prothesen, implantaten, kroon -en brugwerk, parodontologie, preventieve en curatieve tandverzorging.
 • Gewaarborgd inkomen:
  Verzekert u van een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte.
 • Huispersoneel:
  Wettelijk verplichte verzekering voor tuinman, poetsvrouw, kinderoppas, klusjesman, butler, etc. Verzekert deze personen tegen lichamelijke schade, ongevallen op weg naar en van het werk.

Leven/Overlijden

 • Overlijdensverzekering:
  Deze verzekering keert een vooraf bepaald kapitaal uit aan de aangeduide begunstigde(n)naar aanleiding van het overlijden van de verzekeringsnemer door ziekte of ongeval. De verzekerde wil met een overlijdensverzekering vooral de nabestaanden behoeden voor financiële tegenslagen, successierechten, inkomensverlies.
 • Levensverzekering:
  De levensverzekering is een veilige spaarvorm die tevens meerdere mogelijkheden biedt. Naast opbouw van een kapitaal bij leven kan deze worden aangevuld met een overlijdensverzekering of met een gewaarborgd inkomen.
 • Schuldsaldoverzekering:
  Verzekert uw nabestaanden, zodat het resterende saldo van uw lening wordt terugbetaald bij overlijden.

Pensioensparen

 • Pensioenspaarverzekering:
  Een pensioenspaarverzekering is een individuele levensverzekering. Het is een spaarvorm die de bedoeling heeft een bijkomend kapitaal te vormen bovenop het wettelijk pensioen. De premie is aftrekbaar in een afzonderlijk vak op uw aangifte.

Reizen

 • Bagage:
  Verzekert uw bagage tegen vernieling, beschadiging en diefstal.
 • Annulatieverzekering:
  Verzekert u van financiële bescherming indien u verplicht bent uw reis te annuleren wegens:
  - gezondheidsproblemen bij uzelf of uw naasten.
  - bij ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijks leven
  (economisch ontslag, een nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen, schade aan uw woning, echtscheiding enz.)
  - bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals weigering van visum, oproeping als jurylid bij rechtbank, oproeping voor een militaire of humanitaire missie enz.
 • Repatriëring:
  Een pensioenspaarverzekering is een individuele levensverzekering. Het is een spaarvorm die de bedoeling heeft een bijkomend kapitaal te vormen bovenop het wettelijk pensioen. De premie is aftrekbaar in een afzonderlijk vak op uw aangifte.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering hebt u als verzekeringnemer nodig voor de recuperatie van uw stoffelijke schade en uw lichamelijk letsel bij de aansprakelijke tegenpartij.

Deze schaderecuperatie kan gepaard gaan met diverse moeilijkheden:
Betwisting van aansprakelijkheid, betwisting inzake de grootte van de schade-eis, betwistingen bij medische fout, aanstelling van een (tegen)expert, slecht uitgevoerde herstelling van uw voertuig, ongeval met een buitenlander in België of in het buitenland, verschijning voor de Politierechtbank of voor de correctionele rechter, samenstelling en berekening van een medische schade-eis, gerechtskosten en ereloon van uw advocaat, verschijning voor de rechter voor verkeersovertredingen, geschillen met uw eigen verzekeraar, verhaal van uw verzekeraar tegenover uzelf, problemen met opgefokte bromfietsen enz.

Enkel een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij (zoals bv. DAS of EUROMEX) biedt u een polis aan met een complete dekking.

Bestaat er een polis waarin “alles” gedekt is ? Neen, maar wel “bijna alles”. En dit aan zeer betaalbare tarieven.

 • Rechtsbijstand privé-leven
 • Rechtsbijstand motorvoertuigen
 • Rechtsbijstand na brand
 • Totaalpakketten in diverse rechtsdomeinen

RAADPLEEG UW MAKELAAR EN VRAAG EEN PRIJSOFFERTE

Diversen

 • Ongevallenverzekering:
  Verzekert u tegen lichamelijke letsels en/of overlijden opgelopen tijdens uw privé-leven. Diverse types en combinaties zijn verkrijgbaar.
 • Aansprakelijkheid bestuurder Vereniging van mede-eigenaars
 • Jacht:
  Deze verzekering verzekert de schade die u veroorzaakt aan derden tijdens het jagen. De jaarlijkse jachtvergunning wordt pas afgeleverd bij vertoon van het verzekeringsbewijs.
 • Pleziervaartuig:
  Dit is een B.A. verzekering voor de schade toegebracht aan derden. Ook uw eigen schade is verzekerbaar.
 • Rijpaarden:
  Dit is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de schade aan derden.
 • Uitvaartverzekering:
  Verzekert u tegen de financiële uitgaven die gepaard gaan met een uitvaart.

Bedrijven

 • Burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen:
  Dit is een wettelijk verplichte verzekering voor de betaling van de schade aan derden.
 • Brandverzekering:
  Verzekert u als eigenaar of huurder van een bedrijfspand, kantoorgebouwen, fabriek, restaurant,... tegen brand, storm en hagel, waterschade, natuurrampen, glasbreuk.
 • Arbeidsongevallen:
  Een wettelijk verplichte verzekering om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf:
  Verzekert u of uw bedrijf en zijn werknemers tegen schade welke veroorzaakt werd aan derden door ongeval.
 • Beroepsaansprakelijkheid:
  Dit is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de schade aan derden.
 • Uitvaartverzekering:
  Verzekert uw bedrijf tegen de financiële gevolgen, na schade te hebben berokkend door het uitoefenen van je beroepsactiviteit.

In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel de extra-contractuele aansprakelijkheid verzekert, biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bescherming voor de contractuele aansprakelijkheid.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bedrijfsleiderverzekering
 • Verzekering alle bouwplaatsrisico's (ABR)
 • VAPZ (Vrij aanvullend pensioen zelfstandige)
 • IPT (Individuele pensioen toezegging)
 • Collectieve hospitalisatieverzekering
 • Bedrijfsschade na brand
 • Verzekering elektronisch materieel
 • Verzekering gewaarborgd inkomen
 • Verzekering persoonlijke ongevallen (24/24)
 • Groepsverzekering

VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WE U DOOR NAAR ONS KANTOOR IN ZWIJNAARDE
UITERAARD KAN U ONS TEVENS PER E-MAIL, TELEFOON OF VIA HET FORMULIER OP DE WEBSITE CONTACTEREN

Assur MIFID

Klik hieronder voor informatie over Assur MIFID

SPACER

Tips bij ongevallen

Klik hieronder voor tips voor het goed invullen van een aanrijdingsformulier.

SPACER